تیر ۲۵, ۱۳۹۴
boiler-deposit-formation

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار -بخش دوم

بحث قبلي کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار-بخش اول محدود به مواد شيميايي نظير كربنات ها، فسفات ها و كلنت ها با فعل و انفعالات استويكيومتري […]