آذر ۱۲, ۱۳۸۹
احیای رزین

تصفيه و فرآوری آب جهت بويلرهای بخار – سختی گيری آب

معمولا به منظور سختی گیری آب از یک فیلتر یا مبدل کاتیونی (“مبدل پایه”) استفاده می شود (با جایگزینی یون های کلسیم و منیزیم) بستر رزینی […]