دی ۲۷, ۱۳۹۷
سرویس کاری دیگ بخار

سرویس کاری دیگ بخار موتورخانه

یکی از اصلی ترین تجهیزات هر موتورخانه دیگ بخار می باشد . در حقیقت بدون عملکرد صحیح دیگ بخار و بویلر سرویس دهی موتورخانه با مشکل مواجه می […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

رفع عيب و عيب يابی مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عیب یابی مشعل گازوئیلی عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد. رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب ۱ چرخ دنده هاي پمپ فرسوده اند. چرخ دنده ي […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

  عيب:بو رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ گازوئيل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنيد. ۲ مسير گازوئيل گرفتگی دارد. رفع گرفتگی کنيد. ۳ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی -قسمت دوم

عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ فيوزهای اصلی جريان برق را بررسی کنيد. فيوزهای سوخته را تعويض کنيد. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی – قسمت چهارم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم عيب :صدای احتراق زياد است. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ مکش لازم روی محفظه احتراق […]