دی ۲۷, ۱۳۹۷
سرویس کاری دیگ بخار

سرویس کاری دیگ بخار موتورخانه

یکی از اصلی ترین تجهیزات هر موتورخانه دیگ بخار می باشد . در حقیقت بدون عملکرد صحیح دیگ بخار و بویلر سرویس دهی موتورخانه با مشکل مواجه می […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ چرخ دنده های پمپ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي عيب:بو رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ گازوئيل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنيد. ۲ مسير گازوئيل […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ فيوزهای اصلی جريان […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم   عيب :صدای احتراق زياد است. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ مکش لازم روی محفظه […]