آبان ۸, ۱۳۸۹

طراحی شیرهای اطمینان –۳-مجله۱۲۹

طراحی شیرهای اطمینان قسمت سوم دو اصل اساسي جهت محاسبه فشار آزاد سازی عبارتند از: ۱-فشار آزادسازی بايد به اندازه کافی پايين باشد تا از عدم […]
آبان ۸, ۱۳۸۹
safety valve (4).jpg

طراحی شیرهای اطمینان –۲-مجله۱۲۹

طراحی شیرهای اطمینان قسمت دوم بازگشت و بسته شدن مجدد: با برگشت شرايط وفشار طبيعی به سيستم، شير اطمينان بايد مجددا بسته شود. ولی از آنجا […]