اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت سوم

یكی دیگر از انواع مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده لوله در شكل (۹-۲) مشاهده می گردد كه در آن صفحات نگهدارنده ی درون پوسته […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل حرارتی پوسته - لوله ای

طراحی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای – قسمت اول

تامین بسیاری از خدمات صنعتی نیازمند به كارگیری تعداد زیادی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای دو تایی از نوع دو شاخه است.این مبدل ها سطح […]