دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت چهارم

طراحي مبدل حرارتي مبدل هاي پوسته – لوله اي قسمت چهارم نحوه ي استقرار لوله ها و شمار لوله ها نمونه اي از نحوه ي استقرار […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت دوم

طراحي مبدل حرارتي مبدل هاي پوسته – لوله اي قسمت دوم پوسته ها: پوسته ها را از لوله ي فولادي (pipe) با قطر نامي ips تا […]