تیر ۸, ۱۳۹۳

روش های پیشگیری از رسوبات بویلرها (قسمت اول)

 انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است. در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و […]