آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات - بررسی ضربه قوچ

ضربه قوچ آب در سيستم بخار-بخش اول

برطبق تعريف به ضربه موج فشار قوي پديد آمده ناشي از انرژي جنبشي سيال در حال حركت (كندانس) در اصطلاح ضربه قوچ يا ضربه چكش (water […]