دی ۴, ۱۳۸۹
فیلتر شنی استخر

تجهيزات تصفيه آب استخر

صافی های تصفیه به منظور جداكردن آلودگی ها و ذرات از آب استخر ، مورد استفاده قرار می گیرند و در سه نوع می باشند: الف) […]