مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شیمی احتراق دیگ بخار-قسمت پنجم – سوخت های جامد و مایع

تجزیه سوخت های جامد و مایع بر مبنای جرمهای عناصر شیمیایی قابل احتراق موجود در سوخت انجام می گیرد، برخلاف تجزیه گازها كه این كار براساس […]