مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت چهارم – محصولات احتراق

بیان خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق ، جدول خلاصه معادله ها و تجزیه محصولات احتراق، جدول محصولات احتراق گاز طبیعی بر اساس مرطوب و […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت سوم – محاسبات احتراق

محاسبات احتراق براساس معادله های ساده واكنش شیمیایی اجزاء قابل احتراق سوخت با اكسیژن قرار گرفته است. واكنشهای شیمیایی مواد گازی براساس حجمی مطابق فرمولهای اراپه […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شیمی احتراق دیگ بخار – قسمت دوم – تركیب شیمیایی سوخت ها

اجزاء قابل احتراق موجود در كلیه سوختهای فسیلی زغال، نفت و گاز طبیعی عبارت از كربن، هیدروژن و در بعضی موارد گوگرد تركیب شیمیایی سوخت ها […]