آذر ۱۲, ۱۳۸۹

شبيه سازي عددي ديگ بخار فايرتيوب-بخش دوم

شبيه سازي عددي ديگ هاي بخار فايرتيوب از نوع وت بك بخش دوم : محفظه برگشت دود (Reversal chamber) نقش اصلي محفظه برگشت دود، هدايت محصولات […]