شهریور ۲۱, ۱۳۸۹
ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

بهینه سازی آب دیگ بخار – قسمت ششم –  ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار ترکیباتی است که به سختی قلیایی معروف شده است. ۶-۵ […]