بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه-بخش سوم

در این قسمت به بیان ۱۴ مورد از قابلیت های مختلفی که سیستم کنترل هوشمند موتورخانه باید دارا باشد. سیستم کنترل هوشمند بایستی قابلیت کنترل همزمان […]
بهمن ۱, ۱۳۹۴
کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

به منظور درک بهتر چرایی استفاده از کنترل هوشمند موتورخانه به بررسی ویژگی های کنترل دستی موتورخانه می پردازیم. در حال حاضر میزان درجه حرارت آب […]