بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه-بخش سوم

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ۱- سیستم کنترل هوشمند بایستی قابلیت کنترل همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم چرخشی (گرمایشی) را داشته باشد. ۲- این سیستم […]
بهمن ۱, ۱۳۹۴
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی تمام تنظیم درجه حرارت […]