دی ۴, ۱۳۸۹
سونا

سونای خشک و سونای بخار – مقدمه

سونا (خشک و بخار) سونا (sauna) یا همان حمام فنلاندی در واقع اتاق كوچكی است با دیواره های عایق كاری شده و پله هایی منبر مانند […]