دی ۴, ۱۳۸۹
محاسبه قدرت کوره سونای خشک

سونای خشک و سونای بخار-محاسبه سونا

دو عامل برای افزایش و حفظ راندمان سونا رعایت نکاتی در باره نیمکت و اتاق سونا و محاسبه قدرت کوره سونای خشک می باشد. نیمكت های […]