خرداد ۸, ۱۳۹۵

سوخت رسانی دیگ بخار (steam pot) تولید برق نیروگاه

واحد سوخت رساني دیگ بخار : سوخت رسانی دیگ بخار تشكيل شده است از تعداد ۶ مخزن كه ظرفيت هر كدام ۲۰ ميليون ليتر است و […]