تیر ۱۰, ۱۳۹۲

سه عامل خوردگی در بویلر بخار

عوامل بحراني سه عامل براي شروع و پيشرفت خوردگي ناشي از اكسيژن دخالت دارند كه شامل حضور رطوبت يا آب، اكسيژن محلول و سطح محافظت نشده […]