تیر ۱۰, ۱۳۹۲

سه عامل خوردگی در بویلر بخار

سه عامل برای شروع و پیشرفت خوردگی ناشی از اكسیژن دخالت دارند كه شامل حضور رطوبت یا آب، اكسیژن محلول و سطح محافظت نشده فلز خواهند […]