آذر ۱۲, ۱۳۸۹

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار-بخش دوم

  جدول۱:عيب يابي و رفع عيب تله هاي بخار عيب علت احتمالي و روش رفع عيب تله تخليه نمي كند. ۱-*فشار بخار بيش ازحد زياد است. […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار-بخش اول

نصب صحيح بخار نخستين عامل در كاركرد خوب و نگهداري كم هزينه آنهاست.مثلا،چنانچه دسترسي به تله هاي بخار مشكل باشد،وجود آنها ناديده گرفته مي شود.اما دسترسي […]