دی ۱۴, ۱۳۹۳
جدول تعیین ظرفیت سختی گیر

انتخاب سختی گیر مناسب

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی ، کلسیم و منیزیم را […]