آذر ۱۸, ۱۳۹۴
سختی گیری آب در موتورخانه ها

سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش اول

به مواد محلول در آب از جمله منیزیم، کلسیم، آهن و … سختی می گویند.  آب سخت در سیستم های تأسیساتی باعث ایجاد رسوب در بویلرها، […]