دی ۳, ۱۳۹۴
سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش سوم

سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش سوم

سختی گیر سختی گیری برای جداکردن دو عنصر کلسیم و منیزیم بکار می رود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقی در دیگ […]