دی ۴, ۱۳۸۹
ساختمان جكوزی

استخر و ساختمان جكوزی

در زبان پارسی معادل خاصی برای نام جكوزی نداریم اما در زبان انگلیسی از آن با عناوین hot tubeوwhirl pool یا همین نام تجارتی jacuzzy یاد […]