دی ۴, ۱۳۸۹
ساختمان استخر

ساختمان استخر – اجرای سازه

با رعایت نکات زیر در ساختمان استخر راندمان را به میزان چشمگیری بهبود بخشید. ساختمان استخر الف- كاسه استخر كف و بدنه استخر باید مقاومت لازم […]