آبان ۱, ۱۳۸۸
بويلر ، ديگ بخار چيست

بويلر چيست؟

بويلر  چيست؟  بويلر (Boiler) يك كلمه انگليسي است كه معناي مرسوم آن انجام عمل جوشاندن و يا جوشاننده مي باشد و اين كلمه مرتبط با عمل […]