آذر ۲۰, ۱۳۸۹

روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی ) نوع ۳۰۰

روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی ) نوع ۳۰۰ تنها تولید کننده روغن حرارتی داخلی می باشیم که این محصول توانایی کار در دمای بالاتر از ۳۰۰ […]