آذر ۲۰, ۱۳۸۹
ho.5.Mboiler.com.jpg

روغن حرارتی (روغنداغ صنعتی ) نوع ۳۳۰

روغن حرارتی (روغنداغ صنعتی ) نوع ۳۳۰ روغن حرارتی MB-LUB-THERM-330 از گروه روغن هاي انتقال حرارت است كه با استفاده از مرغوب ترين انواع روغن هاي […]