آذر ۱۳, ۱۳۹۵
دیگ پخت نبات با بویلر روغن داغ

تولید نبات و آب نبات صنعتی بوسیله بویلر و دیگ روغن داغ (روغنداغ)

در این مقاله با روش های تولید صنعتی نبات و استفاده از دیگ بخار یا روغن داغ آشنا می شوید. ( Use steam or oil heater […]