تیر ۲۹, ۱۳۹۳

روش های پیشگیری از رسوبات بویلرها (قسمت چهارم)

رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار ۴-۱- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار : وجود گوگرد، خاکستر ، وانادیم ، سدیم و … در […]