اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازي

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی   عيب:مشعل درست کار نمی کند،يعنی چند ثانيه پس از تشکيل شعله،ری ست می کند. رديف […]