آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

روش هاي كنترل دما در مبدل هاي حرارتي بخار-۱۴۰-۳

“مجله تاسیسات شماره ۱۴۰” بمنظور كنترل دماي مبدل هاي حرارتي با مدار گرم كننده بخار ، از روشهاي متعددي مي توان استفاده نمود.در اين رابطه بسيار […]