آبان ۲۱, ۱۳۹۴

سرویس و نگهداری دیگ های بخار-بخش دوم

روش های تمیزکاری دیگ های بخار  با باز کردن درب جعبه دودهای جلو و عقب دیگ، می توان به تمام لوله ها دسترسی پیدا کرد. از […]