مرداد ۱۳, ۱۳۸۸

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازی و گازوئيلی

در زمان روشن کردن دیگ بخار با سوخت گاز باید احتیاط های زیر به عمل آورده شود: اطمینان حاصل شود که دریچه هوا کاملاً باز است […]