آذر ۱۲, ۱۳۸۹
رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور

رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور-بخش اول

بخش اول:  اتاق وحشت! (از دن هالوان) درباره رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور  حكايت موتورخانه هاي تاريك خيلي از ساختمان ها را كه به سياه چال […]