آذر ۱۲, ۱۳۸۹
رفع ایرادات پمپ های سيركولاتور

رفع عيوب پمپ های سيركولاتور-بخش اول

بخش اول: اتاق وحشت! (از دن هالوان) درباره رفع عیوب پمپ های سیركولاتور حكایت موتورخانه های تاریك خیلی از ساختمان ها را كه به سیاه چال […]