آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مجله صنعت تاسيسات

رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور-بخش دوم

-پمپ سر و صدادار :   اين اشكال ممكن است دلايل مختلفي داشته باشد.اول بايد خاطر جمع شد كه سيستم هواي اضافي ندارد چون يكي از […]