دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت سوم

رفع آلودگي هاي ميكروبيولوژي استخر –قسمت سوم : كلرمايع : چنانچه گازكلر ، در داخل سيلندرهاي فولادي سنگين تحت فشار قرار گيرد تبديل به مايع مي […]