دی ۱۴, ۱۳۹۳
سختی گیر آب

انتخاب سختی گیر آب مناسب

استفاده از سختی گیر آب در مصارف صنعتی الزامی است. املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن […]