تیر ۲۰, ۱۳۹۴
گردش آب و تولید بخار در مدار گردشی تمیز

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار

تشكيل رسوب در ديگ بخار و كنترل آن (Boiler Deposit Formation And Control) بخش اول با تمام كوشش هائي كه صرف بهبودسازي خارجي آب تغذيه به […]