اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-قسمت سوم – بهسازی بویلر بخار

مواد شیمیایی بهسازی بویلر بخار ، تركیب آب و گرمای ورودی، روی رسوب گذاری تاثیر می گذارد. در فشارهای PSi2500(17/2Mpa) یا بیشتر، معمولا هیدرازین مورد استفاده […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-8

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار -قسمت چهارم

رسوب دیگ بخار از مواد مختلفی تشکیل شده و جنس لایه های رسوبی بستگی به عوامل متعددی از جمله آب تغذیه دیگ بخار دارد که در […]