آذر ۱۲, ۱۳۸۹

خوردگي سايشي درسيستم هاي گرمايش آبي

خوردگي سايشي درسيستم هاي گرمايش آبي جلوگيري از تاثيرات سرعت: خوردگي سايشي و كاويتاسيون يك سيستم گرمايش آبي معمولا شامل شبكه اي از لوله هاي حلقوي […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

برآوردهاي لازم در رنگ آميزي تاسيسات موتورخانه

برآوردهاي لازم در رنگ آميزي تاسيسات سطوح دستگاه ها،لوله ها،كانالها وتجهيزات مختلف تاسيساتي كه با فلزات ساخته مي شوند بايد طبق مشخصات طرح،رنگ آميزي شوند.نقاشي تاسيسات […]