اسفند ۱۷, ۱۳۸۷
اطلاعات ابعادی دیگ بخار عمودی

جدول فنی دیگ بخار مدل ۴

جدول فنی و اطلاعات ابعادی دیگ بخار عمودی MSB5-5 MSB5-4 MSB5-3 MSB5-2 MSB5-1 Useful Specification ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ Kg/hr Steam Output ۴۴۱ ۳۳۱ ۲۲۱ […]