آذر ۹, ۱۳۹۸
دیگ آب گرم پر دما،High temperature hot water boiler

سیستم های آب گرم پر دما

سیستم های آب گرم پر دما دیگ هایی هستند که آب را در دماهای بالا، معمولا بیشتر از ۳۰۰۰ F، بدون هیچگونه محدودیت مشخصی از نقطه […]