تیر ۷, ۱۳۹۱

دیگ روغن داغ

از امتيازات ويژه اين طرح ، سهولت استفاده و اپراتوري و همچنين انجام تعميرات و بازرسي راحت بر روي اين ديگ روغن و از طرف ديگر […]