آذر ۱۲, ۱۳۸۹
ديگ های آبگرم تماس مستقيم

ديگ های آبگرم تماس مستقيم

-مقدمه گرم کردن آب جهت مصارف بهداشتی، صنعتی و گرمایش محیطی مهم ترین راه انتقال حرارت است که بشر تاکنون از آن بهره برده است. امروزه […]