آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

ديگ هاي آبگرم تماس مستقيم

ديگ هاي آبگرم تماس مستقيم -مقدمه گرم كردن آب جهت مصارف بهداشتي، صنعتي و گرمايش محيطي مهم ترين راه انتقال حرارت است كه بشر تاكنون از […]