دی ۶, ۱۳۹۰
تاریخچه دیگ بخار -قسمت اول

بویلر و ديگ بخار چيست؟

اصولاً دیگ به هر ظرفی اطلاق می گردد كه در داخل آن موادی را به جوش می آورند و یا عمل پخت را انجام می دهند […]