مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

ديگ بخار لوله آبي (بویلر بخار واتر تيوب) – قسمت دوم

ديگ بخار لوله آبي (بویلر بخار واتر تيوب) – قسمت دوم ديواره هاي لوله اي حرارات گازهاي حاصل از احتراق را جذب مي كردند و بدين […]