مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

ديگ بخار لوله آبي (بویلر بخار واتر تيوب) – قسمت دوم

ديواره هاي لوله اي حرارات گازهاي حاصل از احتراق را جذب مي كردند و بدين وسيله دماي گازهاي ورودي به دسته لوله ها را كاهش مي […]