مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

ديگ بخار لوله آبی (بویلر بخار واتر تيوب) – قسمت دوم

دیواره های لوله ای حرارات گازهای حاصل از احتراق را جذب می کردند و بدین وسیله دمای گازهای ورودی به دسته لوله ها را کاهش می […]