اسفند ۱۷, ۱۳۸۷
MSB5.jpg

اطلاعات ابعادی ديگ بخار عمودي (ایستاده)

اطلاعات ابعادی ديگ بخار عمودي (ایستاده)  MSB5-5 MSB5-4 MSB5-3 MSB5-2 MSB5-1 Useful Specification ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ Kg/hr Steam Output ۴۴۱ ۳۳۱ ۲۲۱ ۱۷۶ ۱۱۰ […]