اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

ديگ آب گرم کارواش و پکیج پرتابل كارواش

 ديگ آبگرم كارواش : با عنايت به افزايش تقاضاي عموم براي استفاده از خدمات كارگاه هاي شستشوي ماشين يا كارواش، لذا تقاضاي خريد براي ديگ هاي مخصوص كارواش، نيز به […]