دی ۲۸, ۱۳۹۳

اهمیت دمای دودکش در دیگ بخار

 یک روز از کارخانه ای بازدید کردم. مسئول تاسیسات موتورخانه می گفت که بویلرهایشان بسیار خوب کار می کند. قبل از ورود به موتورخانه برایم توضیح […]