دی ۲۸, ۱۳۹۳
دمای دودکش دیگ بخار

اهمیت دمای دودکش دیگ بخار

دمای دودکش دیگ بخار رابطه مستقیمی با عملکرد آن دارد. اما آیا میدانید چه دمایی در خروجی دودکش بویلر مناسب است؟ برای بررسی این موضوع و […]