اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش

چند دليل براي نامناسب بودن بخار سوپر هيت جهت گرمايش به شرح زير است: -مقدار آنتالپي بخش سوپرهيت بخار در مقايسه با آنتالپي اشباع آن نسبتا […]